วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

[PC] Max Payne 3
สเปคคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำสุด
Windows 7/Vista/XP PC (32 or 64 bit)
Intel Dual Core 2.4 GHZ or AMD Dual Core 2.6 GHZ, หรือ better
2GB System RAM
NVIDIA GeForce 8600 GT 512MB RAM หรือ AMD Radeon HD 3400 512MB RAM
สเปคคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำแนะนำ
Windows 7/Vista/XP PC (32 or 64 bit)
Intel Dual Core 3GHz หรือ AMD equivalent
3GB System RAM
NVIDIA GeForce 450 512MB RAM หรือ AMD Radeon HD 4870 512MB RAM

Download

Part 1

Pass Chokyhey

1 ความคิดเห็น: